5 Inoefenen woordpakket 12 (12a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf elk woord opnieuw ... ook in het meervoud.
------------------ Enkelvoud -------------------Meervoud
cirkel --------- -----
recept ------- -----
officier ------ -----
cinema ------ -----
citroen ------- -----
principe ----- -----
cel ------------ -----
oceaan ------ -----
proces ------ -----
provincie --- -----

2. Schrijf het woord op de juiste plaats.
officier - citroen - cilinder - centimeter - decimeter - circus - publiciteit - provincie
Op het dorpsplein staat een met leeuwen en met tijgers.
Een goed soldaat groet voor zijn .
Gent is de hoofdstad van de Oost-Vlaanderen.
Een smaakt zuur.
voor sigaretten is niet eerlijk.
Een ronde buis of koker noem je een .
Een is even lang als tien .

3. De lettergrepen staan door elkaar. Welk woord zoeken we?
vin - pro- ci - aal ----------
troen - sap - ci ------------
me - cen - ter - ti ---------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans