5 Inoefenen woordpakket 11 (11b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf het woord twee keer op.
X = com --- # = con
#clusie ------ -----
Xbinatie ----- -----
Xponist ------ -----
#trole --------- -----
#cert ---------- -----

2. Schrijf eerst het woord in stukken en daarna aan elkaar.
Voorbeeld: contract ----- con + tract -----contract
concert ------ + ---
contact ------ + ---
componist -- + + ---
combinatie - + + + ---

3. Schrijf het synoniem op.
het zijn woorden met con- of com- vooraan.
toondichter ---------
muziekuitvoering -
besluit ---------------
ruzie -------------------
politiechef -----------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans