5 inoefenen woordpakket 11 (11a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf het synoniem op.
Het zijn leenwoorden uit het Frans.
autobestuurder ----- ----- avondmaal -----
eethuis ---------------- --- wc ------------------
eerste minister ----- ------ bezoek ---------
Tel telkens het aantal letters.
Schik de woorden van het minst naar het meest letters.
-- -- -- -- --

2. Ra ... ra ... zoek het woord! Het komt uit het Frans.
Ik ben gemaakt van eieren, olie en azijn. ---------------------
Ik houd bankbiljetten en papieren veilig opgeborgen. ----
Ik ben een metalen plaatje met een afbeelding erop. ----
Ik word meestal op het einde van een maaltijd gegeten -

3. Werkwoorden vervoegen ... een grapje!
Verleden tijd !
Vader en moeder Luxmann (vertellen) aan hun zoontje
Rik die op 17 juni elf jaar oud (worden) , dat hij 's avonds
laat om half twaalf geboren (zijn) .
Geert, zes jaar oud, het broertje van Rik, (zitten) erbij toen
dat verteld (worden) .
Hij (aankijken) zijn oudere broer bewonderend en (spreken) :
"Wat (mogen) jij toen lang opblijven,
hé, Rik!"

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans