5 Inoefenen woordpakket 10 (10b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Een raar taaltje...
De letters van het woord staan achterstevoren!
Schrijf elk woord twee keer op.
netcatnoc ------ ---
netietivitca ----- ---
tsinopmoc ----- ---
eisulcnoc ------ ---
tcartnoc -------- ---
eissucsid ------ ---
elortnoc -------- ---
eveitca ---------- ---
sirassimmoc - ---
ruetcudnoc --- ---

2. Vul in: c of k?
Er is ritiek op de piloot van de heliopter.
Hij vloog raelings over het plasti dak van de antine.
Men gaat aoord met deze atie.
Dit is slechte relame voor onze atieve luchtmacht.

3. Schrijf de woorden over.
dictee -------- ----- actief --------
product ------ ----- project ------
insecten ---- ------ contacten -
directeur ---- ------ activiteit ---
conflict ------ ------ dialect ------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans