5 Inoefenen woordpakket 10 (10a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Vul in het gedicht een t of d in.
Ik droom dat ik vliegen kan,
ik vlieg naar een ver lan,
waar juis een kinderfees begin,
dichbij de zee op 't stran.
Drie kinderen dansen han in han,
niet eentje blijf er staan,
die kleine negerkindertjes
die huppelen vooraan.
Is het een droom wa ik daar zie?
(Mies Bouhuys)

2. Schrijf het vorige gedicht in de verleden tijd.
,
,
,
.
,
,
,
.
?

3. Vul in.
Noemvorm ---------- Stam t.t. -------------Stam v.t. -------- Ik heb / Ik ben ...
lopen ---------------- ik -------- ik -----
rijden ---------------- ik -------- ik -----
roepen -------------- ik -------- ik -----
ruiken --------------- ik -------- ik -----
schrijven ----------- ik -------- ik -----

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans