Wiskunde getallen 1 d                                                                                                          4A De Robbert

Vul in.
Geef de helft en het dubbele van het getal.
het dubbelede helft
40
22
38Vul de getallenrijen verder aan.
243444
847964