Wiskunde getallen 1 f                                                                                                          4A De Robbert

Vul in.
Geef de waarde van het vetgedrukte cijfer in elk getal.
382 of
912 of
129 of


Schrijf de formule op een blad papier en geef de uitkomst.

Het product van 50 en 3 is
Doe 17 bij 376, je hebt
Neem de helft van 900, je hebt
Verminder 456 met 123, het is
Het qoutiënt van 240 en 8 is