Wiskunde getallen 9 D                                                           Koen Beks  4A De Robbert

Is het getal een aanduiding van een hoeveelheid, rangorde, code of maatgetal?
Klik het juiste aan.