Wiskunde getallen 5 B

4A De Robbert

Geef de vorige en de volgende getallen.
vorigevorigevolgendevolgende
600060016002
420142024203
129612971298
931093119312