Wiskunde getallen 5E                                                           4A De Robbert

Is het getal een aanduiding van een hoeveelheid, rangorde, code of maatgetal?
Klik het juiste aan.