Wiskunde getallen 11 D                                                         Koen Beks  4A De Robbert

Noteer de formule en los op.
Gebruik één spatie tussen de getallen en symbolen.
Het product van 6 en 400 is
Het verschil van 2580 en 380 is
De som van 4003 en 2100 is
Het quotiënt van 4200 en 7 is
Het derde deel van 3900 is
Het tienvoud van 18 is