T 2: twee- klanken

   1      2       
  3          4    
 5             
6       7         
            
   8